MainSlider01L.jpg
סטיג. בנה את העולם שלך
MainSlider02L.jpg
MainSlider03L.jpg
MainSlider04L.jpg
MainSlider05L.jpg
MainSlider06L.jpg
MainSlider07L.jpg

STIGE

טיפוס, טיפוס, כיבוש שטחים בלתי נגישים - כך הילדים לומדים להכיר את הסביבה. ילדים גדולים יותר כבר יוצרים עולמות משלהם ורוצים להחליט בעצמם. סטיג 'הוא אוסף ריהוט מודולרי המאפשר להם לבנות את החלל הראשון והמתאם שלהם לחלוטין.

BIA_SO-802_w80-h80.png
Stige
ר'141 / ע'64 / ג'206
bia80_w80-h80.jpg
Stige
ר'104 / ע'104 / ג'205.5
bia80_w80-h80.jpg
Stige
ר'94 / ע'60 / ג'206
bia80_w80-h80.jpg
Stige
ר'47 / ע'60 / ג'206
SOS-802_w80-h80.png
PIS-80_w80-h80.png
niebieski_w80-h80.jpg
Stige
ר'94 / ע'35 / ג'145

כוננית

813 ₪
TAU_SO-80_w80-h80.png
BIA_SO-802_w80-h80.png
Stige
ר'47 / ע'49 / ג'94
ovo_szary_w80-h80.jpg
Stige
ר'94 / ע'49 / ג'95
ovo_szary_w80-h80.jpg
Stige
ר'94 / ע'49 / ג'47
ovo_szary_w80-h80.jpg
Stige
ר'94 / ע'49 / ג'47
ovo_szary_w80-h80.jpg
Stige
ר'47 / ע'49 / ג'94
BIA_SO-802_w80-h80.png
Stige
ר'137 / ע'69 / ג'190
BIA_SO-802_w80-h80.png
Stige
ר'118 / ע'65 / ג'79
SOS-802_w80-h80.png
PIS-80_w80-h80.png
niebieski_w80-h80.jpg
Stige
ר'39 / ע'45.5 / ג'61.5

כוננית לשולחן

450 ₪ 600 ₪
BIA_SO-802_w80-h80.png
Stige
ר'95.5 / ע'206 / ג'44

מיטה 90x200

975 ₪
BIA_SO-802_w80-h80.png
Stige
ר'95.5 / ע'206 / ג'77

ספה 90X200

1,846 ₪
SOS-802_w80-h80.png
PIS-80_w80-h80.png
niebieski_w80-h80.jpg
Stige
ר'94 / ע'35 / ג'47
SOS-802_w80-h80.png
PIS-80_w80-h80.png
niebieski_w80-h80.jpg
Stige
ר'31.5 / ע'24 / ג'32.5

תיבה

250 ₪
SOS-802_w80-h80.png
Stige
ר'31.5 / ע'24 / ג'32.5
bia80_w80-h80.jpg
Stige
ר'48 / ע'2.5 / ג'48
Stige
ר'55 / ע'4 / ג'100
Stige
ר'55 / ע'1.5 / ג'119
Stige
ר'30 / ע'1.5 / ג'51
Stige
ר'16 / ע'3 / ג'35