איך להכין רהיט משלך

מערכת היצירה (Creative) מביאה לכם מאות אפשרויות למנופלציה ועיצוב של רהיטים.
בחמישה צעדים פשוטים אתם מגשימים את שידת, שולחן, מיטה או ארון החלום שלכם. כנסו ותראו כמה שזה פשוט.

Creative
ר'182 / ע'57.5 / ג'192
Creative
ר'136.5 / ע'57.5 / ג'197
Creative
ר'91 / ע'57.5 / ג'197
Creative
ר'45.5 / ע'57.5 / ג'184
Creative
ר'182 / ע'57.5 / ג'45.5
Creative
ר'136.5 / ע'57.5 / ג'45.5
Creative
ר'45.5 / ע'57.5 / ג'45.5
Creative
ר'182 / ע'37.5 / ג'197
Creative
ר'136.5 / ע'35.5 / ג'197
Creative
ר'91 / ע'37.5 / ג'202
Creative
ר'45.5 / ע'37.5 / ג'192
Creative
ר'136.5 / ע'37.5 / ג'156.5
Creative
ר'91 / ע'37.5 / ג'146.5
Creative
ר'45.5 / ע'37.5 / ג'151.5
Creative
ר'182 / ע'47.5 / ג'106
Creative
ר'136.5 / ע'47.5 / ג'151.5
Creative
ר'91 / ע'47.5 / ג'146.5
Creative
ר'160 / ע'90 / ג'78
Creative
ר'136.5 / ע'47.5 / ג'106
Creative
ר'91 / ע'47.5 / ג'101
Creative
ר'45.5 / ע'47.5 / ג'101
Creative
ר'182 / ע'47.5 / ג'55.5
Creative
ר'136.5 / ע'47.5 / ג'60.5
Creative
ר'91 / ע'45.5 / ג'45.5
Creative
ר'45.5 / ע'37.5 / ג'106
Creative
ר'91 / ע'47.5 / ג'60.5
Creative
ר'45.5 / ע'37.5 / ג'60.5
Creative
ר'136.5 / ע'67.5 / ג'78
Creative
ר'185 / ע'212.5 / ג'98
Creative
ר'165 / ע'212.5 / ג'98
Creative
ר'145 / ע'212.5 / ג'98
Creative
ר'125 / ע'212.5 / ג'98
Creative
ר'95 / ע'212.5 / ג'98
Creative
ר'45.5 / ע'47.5 / ג'43
Creative
ר'45.5 / ע'37.5 / ג'91
Creative
ר'45.5 / ע'37.5 / ג'45.5
Creative
ר'45.5 / ע'25.5 / ג'45.5