Main01.jpg
ריהוט צומח יחד עם ילד
Main02.jpg
Main03.jpg
Main04.jpg
Main05.jpg
Main06.jpg
Main07.jpg
Main08.jpg
Main09.jpg
Main10.jpg
Main11.jpg
Main12.jpg
Main13.jpg
Main14.jpg

NEST

אוסף ה Nest הוא מיקרוקוסמוס בטוח המאפשר לילדים ליהנות וללמוד יצירתי, ועוזר לבני נוער לחפש באופן יצירתי ולהביע רגשות. כל זאת כדי שהילד יוכל ליצור באומץ עולם חלומי משלו. ילדות היא זמן של דמיון, שאינו מוגבל לילדים. כדי לשמור על כך ככה בבגרות, כדאי לטפח אותו מגיל צעיר.

Nest
ר'66.5 / ע'95 / ג'202
Nest
ר'84 / ע'59.5 / ג'25.5
Nest
ר'95 / ע'62 / ג'202

ארון 2 דלתות

1,388 ₪ 2,000 ₪
Nest
ר'95 / ע'42 / ג'147
Nest
ר'83 / ע'28 / ג'202
Nest
ר'125 / ע'42 / ג'52.5
Nest
ר'84 / ע'39.5 / ג'25.5
Nest
ר'95 / ע'44 / ג'89.5

שידה

1,277 ₪
Nest
ר'140 / ע'67 / ג'74
Nest
ר'140.5 / ע'205 / ג'173.5
Nest
ר'140.5 / ע'205 / ג'173.5
Nest
ר'72 / ע'65.5 / ג'50
Nest
ר'52 / ע'92.5 / ג'90
Nest
ר'94.5 / ע'52 / ג'89.5
Nest
ר'28 / ע'95 / ג'202
Nest
ר'102.5 / ע'96.5 / ג'66
Nest
ר'52 / ע'92.5 / ג'45
Nest
ר'52 / ע'92.5 / ג'90
Nest
ר'28.5 / ע'41.5 / ג'19
Nest
ר'44.5 / ע'41.5 / ג'28.5
Nest
ר'102.5 / ע'96.5 / ג'66
Nest
ר'102.5 / ע'97 / ג'85
Nest
ר'95.5 / ע'206 / ג'76

מיטה

998 ₪
Nest
ר'57 / ע'18 / ג'71
Nest
ר'68 / ע'15 / ג'42
Nest
ר'200 / ע'89 / ג'18.5
Nest
ר'90 / ע'30 / ג'20
Nest
ר'90 / ע'52 / ג'11
Nest
ר'70 / ע'19.5 / ג'22