Main01.jpg
הכל אחרי
Main02.jpg
Main03.jpg
Main04.jpg
Main05.jpg

4YOU YOUNG

היום חדרי השינה קטנים ואנחנו רוצים לנצל מקסימום מחלל החדר. עם קולקציית 4You Young שמהווה הוכחה לכך שמרחב מסודר וכיף יצירתי אינם חייבים להיות בלעדיים זה מזה.

bia80_w80-h80.jpg
ovo_szary_w80-h80.jpg
4You
ר'180 / ע'57 / ג'206

ארון 4 דלתות

3,224 ₪ 3,750 ₪
bia80_w80-h80.jpg
ovo_szary_w80-h80.jpg
4You
ר'105 / ע'103.5 / ג'206
bia80_w80-h80.jpg
ovo_szary_w80-h80.jpg
4You
ר'100 / ע'57 / ג'206
bia80_w80-h80.jpg
ovo_szary_w80-h80.jpg
4You
ר'92 / ע'42 / ג'206
bia80_w80-h80.jpg
ovo_szary_w80-h80.jpg
4You
ר'57.5 / ע'42 / ג'206
BIA_SO-802_w80-h80.png
image.png
4You
ר'40 / ע'42 / ג'206
BIA_SO-802_w80-h80.png
image.png
4You
ר'42 / ע'22 / ג'206
bia80_w80-h80.jpg
ovo_szary_w80-h80.jpg
4You
ר'168 / ע'40.5 / ג'206
bia80_w80-h80.jpg
ovo_szary_w80-h80.jpg
4You
ר'92 / ע'40.5 / ג'206
bia80_w80-h80.jpg
4You
ר'168 / ע'40.5 / ג'70.5
bia80_w80-h80.jpg
ovo_szary_w80-h80.jpg
4You
ר'99.5 / ע'42 / ג'118.5

מזנון

1,550 ₪
bia80_w80-h80.jpg
ovo_szary_w80-h80.jpg
4You
ר'200 / ע'100 / ג'76

שולחן 200X100

2,024 ₪ 2,400 ₪
bia80_w80-h80.jpg
ovo_szary_w80-h80.jpg
4You
ר'139 / ע'100 / ג'76
4You
ר'45 / ע'56 / ג'82

כיסא Closer

813 ₪
4You
ר'45 / ע'50 / ג'85
0bialy_dab_80_80px_w80-h80.jpg
image.png
4You
ר'42 / ע'22 / ג'118.5

כוננית נמוכה

448 ₪ 650 ₪
bia80_w80-h80.jpg
ovo_szary_w80-h80.jpg
4You
ר'187 / ע'42 / ג'69
bia80_w80-h80.jpg
ovo_szary_w80-h80.jpg
4You
ר'120 / ע'42 / ג'70
0bialy_dab_80_80px_w80-h80.jpg
image.png
4You
ר'75 / ע'42 / ג'126.5
bia80_w80-h80.jpg
ovo_szary_w80-h80.jpg
4You
ר'187 / ע'42 / ג'35
4You
ר'131.5 / ע'40.5 / ג'54
4You
ר'142 / ע'63.5 / ג'78.5
4You
ר'80 / ע'80 / ג'35
4You
ר'168 / ע'238 / ג'206
4You
ר'168 / ע'208 / ג'106
4You
ר'128 / ע'208 / ג'106

מיטת יחיד 120X200

2,024 ₪ 2,438 ₪
4You
ר'97.5 / ע'208 / ג'207.5
4You
ר'95.5 / ע'207 / ג'81.5
4You
ר'40.5 / ע'42 / ג'55.5
0bialy_dab_80_80px_w80-h80.jpg
image.png
4You
ר'142 / ע'42 / ג'72.5
4You
ר'65 / ע'25 / ג'54
4You
ר'80.5 / ע'27 / ג'44

כוורת

453 ₪
4You
ר'31.5 / ע'41 / ג'31.5
4You
ר'31.5 / ע'41 / ג'16
4You
ר'49.5 / ע'10 / ג'159.5
4You
ר'69 / ע'12 / ג'50
4You
ר'32 / ע'32 / ג'12.5
4You
ר'95.5 / ע'204.5 / ג'75