image.png

מראות

היום מראות קיר הם יותר מסתם מראות, מראות מעוצבות לבית הם הפריט עם הנוכחות הכי מרכזית באותו החדר – התכשיט של חלל החדר אצלנו תמצאו מגוון רחב של מראות קיר מעוצבות לבית.

מראות
ר'50 / ע'1.5 / ג'150
מראות
ר'80 / ע'1.5 / ג'90
מראות
ר'80 / ע'1.5 / ג'85
מראות
ר'35 / ע'0.5 / ג'42
מראות
ר'50 / ע'2.5 / ג'50

מראה MABEL

163 ₪
מראות
ר'40.5 / ע'4 / ג'40.5

מראה VANO

319 ₪
מראות
ר'40.5 / ע'4 / ג'40.5

מראה LEEN

209 ₪
מראות
ר'40 / ע'3 / ג'61.5

מראה MAINE

238 ₪
מראות
ר'30 / ע'2 / ג'60

מראה LU

226 ₪
מראות
ר'50 / ע'1 / ג'53
מראות
ר'23 / ע'1.5 / ג'35

מראה FLAI

64 ₪
מראות
ר'60 / ע'1.5 / ג'60

מראה RIGAN

273 ₪
מראות
ר'80 / ע'1 / ג'80

מראה RIG

406 ₪
מראות
ר'50 / ע'4 / ג'100.5

מראה OVAL

639 ₪
מראות
ר'90 / ע'90 / ג'90
מראות
ר'70 / ע'70 / ג'70
מראות
ר'15.5 / ע'8 / ג'31.5

מראה Oto

70 ₪
מראות
ר'50 / ע'3.5 / ג'82
מראות
ר'30 / ע'3 / ג'48.5
מראות
ר'30 / ע'2 / ג'70

מראה NOV

151 ₪
מראות
ר'25 / ע'2 / ג'51.5
מראות
ר'50 / ע'8 / ג'50
מראות
ר'61 / ע'6.5 / ג'81

מראה ALEX

430 ₪
מראות
ר'49.5 / ע'10 / ג'159.5
מראות
ר'69 / ע'12 / ג'50