image.png

מראות

היום מראות קיר הם יותר מסתם מראות, מראות מעוצבות לבית הם הפריט עם הנוכחות הכי מרכזית באותו החדר – התכשיט של חלל החדר אצלנו תמצאו מגוון רחב של מראות קיר מעוצבות לבית.

מראות
ר'15.5 / ע'8 / ג'31.5

מראה Oto

70 ₪
מראות
ר'50 / ע'3.5 / ג'82
מראות
ר'30 / ע'3 / ג'48.5
מראות
ר'50 / ע'1 / ג'56.5
מראות
ר'25 / ע'2 / ג'51.5
מראות
ר'50 / ע'8 / ג'50
מראות
ר'61 / ע'6.5 / ג'81

מראה ALEX

430 ₪
מראות
ר'49.5 / ע'10 / ג'159.5
מראות
ר'69 / ע'12 / ג'50