MainSlider01L.jpg
משתמשים צעירים אקו מהדורה חדשה של האוסף
MainSlider02L.jpg
MainSlider03L.jpg
MainSlider04L.jpg
MainSlider05L.jpg

YOUNG USERS ECO

לכל מי שכבר חי עם YU ולמי שרק חושב על שלום פתוח ליצירתיות, יצרנו עולם חדש. משתמשים צעירים מטורפים וצבעוניים צימחו כעת לציפיות של בני נוער ואפילו בני נוער מבוגרים מעט. הגרסה החדשה והמאופקת שלה תעניק לחלל הפנים אווירה חמימה וטבעית.

Young users
ר'104.5 / ע'106 / ג'53.5
Young users
ר'106.5 / ע'43 / ג'106

שידה רחבה

1,010 ₪
Young users
ר'53.5 / ע'43 / ג'106

שידה

743 ₪
Young users Eco
ר'97 / ע'93 / ג'30.5
Young users
ר'106.5 / ע'53 / ג'53
Young users
ר'53 / ע'43 / ג'159
czarny_kamasutra_w80-h80.jpg
לבן / גרפיט / אפור / אלון
Young users Eco
ר'48.5 / ע'29 / ג'48.5
czarny_kamasutra_w80-h80.jpg
לבן / גרפיט / אפור / אלון
Young users Eco
ר'48 / ע'29 / ג'48

מחלק מדף

150 ₪
מדפים
ר'106.5 / ע'31.5 / ג'106.5
מדפים
ר'53 / ע'30 / ג'53.5
מדפים
ר'53 / ע'31.5 / ג'159

מדף I

488 ₪
Young users
ר'106.5 / ע'53 / ג'53
Young users
ר'106 / ע'106 / ג'159
Young users
ר'106 / ע'53 / ג'159
Young users Eco
ר'135 / ע'130 / ג'75
Young users
ר'140 / ע'65 / ג'75
Young users
ר'120 / ע'60 / ג'75
Young users
ר'126 / ע'205 / ג'70
Young users
ר'95.5 / ע'205.5 / ג'70

מיטה 90x200

697 ₪
Young users
ר'95.5 / ע'205.5 / ג'70
Young users
ר'95.5 / ע'205.5 / ג'70
Young users
ר'106.5 / ע'31.5 / ג'106.5
Young users
ר'53 / ע'31.5 / ג'159
מדפים
ר'53 / ע'31.5 / ג'53
מדפים
ר'53 / ע'31.5 / ג'53
Young users
ר'53 / ע'31.5 / ג'53