Main01.jpg
תן לילד שלך כיף
Main02.jpg
Main03.jpg
Main04.jpg
Main05.jpg
Main06.jpg
Main07.jpg
Main08.jpg
Main09.jpg
Main10.jpg
Main11.jpg

SMART

רהיטים מסדרת Smart, הכירו את הקולקציה שמשתנה עם בעליו. ריהוט שמתאים לילדים וגדל איתם תוך כדאי שינוי והתאמה גם לבני נוער. אז התרשמו ובחרו לכם את הריהוט שמתאים לכם.

Smart
ר'90.5 / ע'92 / ג'213.5
Smart
ר'70 / ע'57 / ג'213.5
Smart
ר'70 / ע'37.5 / ג'213.5
Smart
ר'40.5 / ע'32.5 / ג'154
Smart
ר'36.5 / ע'37.5 / ג'53.5
Smart
ר'70 / ע'23 / ג'38.5

מדף נתלה

350 ₪
אחר
ר'8.5 / ע'20.5 / ג'11
Smart
ר'70 / ע'36 / ג'213.5
Smart
ר'108 / ע'36 / ג'155.5
Smart
ר'100 / ע'36 / ג'53.5