second-slider-str1.jpg
גרפיקה אמיצה

גרפיקה

ישנו עיצוב פנים בהם כדאי לשבור עם עיצובים מיוחדים מתוך מחשבה זו, המעצבים שלנו פיתחו קולקציה נועזת המבוססת על מוטיבים גרפיים. גיאומטריה, עלים מפלצתיים, מארגים סרוגים - הכל חדש וייחודי. בחרנו במבנה המתאים לכל דפוס. ראו והרגישו כמה גדולים ההשפעות של שילוב מוטיבים גיאומטריים עם מרקם טקסטיל.

גרפיקה
ר'29.5 / ע'0.9 / ג'135

Monstera

258 ₪
גרפיקה
ר'29.5 / ע'0.9 / ג'135

Knits Warm Grey

258 ₪
גרפיקה
ר'29.5 / ע'0.9 / ג'135
גרפיקה
ר'29.5 / ע'0.9 / ג'135

Knits Beige

258 ₪
גרפיקה
ר'29.5 / ע'0.9 / ג'135

Houses

258 ₪
גרפיקה
ר'29.5 / ע'0.9 / ג'135

Geometric Light

258 ₪
גרפיקה
ר'29.5 / ע'0.9 / ג'135

Geometric Green

258 ₪
גרפיקה
ר'29.5 / ע'0.9 / ג'135

Geometric Cafe

258 ₪
גרפיקה
ר'29.5 / ע'0.9 / ג'270

Art

258 ₪